Kontejnerová doprava, nákladní autodoprava, výkopové práce, zemní práce, odvoz a likvidace odpadu - Brno i celá ČR
VOLEJTE  604 858 607

Zemní a výkopové práce - Brno i celá ČR

Bagr a nakladač UNC

Zemní práce prováděné minibagrem
  terénní úpravy rovinných a svažitých terénů -
   svahování
  bourací kladivo
  sejmutí ornice, rozprostření ornice
  úpravy komunikací
  zahrnovací práce - zásyp ryh, obsyp potrubí apod.
  výkopy základů
  výkopy vodovodních a kanalizačních přípojek
  výkopy bazénů
  další požadované zemní práce


Zemní práce prováděné nakladačem
JCB 190 ROBOT (UNC)

  nakládání materiálu, zeminy, písků, štěrků, sutě
  úprava terénů
  zimní údržba silnic a ostatních komunikací, odklízení sněhu a jiné

Předností tohoto stroje je otevírací žlice (žralok).


VOLEJTE  604 858 607


Výkopové a zemní práce


úvodní stránka


© Brno Kontejnery   Telefon: (+420) 604 858 607   E-mail: info@brnokontejnery.cz   Web: www.brnokontejnery.cz
Hlavní nabízené služby: Kontejnerová doprava, nákladní autodoprava, výkopové práce, zemní práce, odvoz odpadu a likvidace odpadu - Brno i celá ČR